27/06/2022

Op vrijdag 29 april vierde Lionsclub Voorst zijn 40-jarig bestaan. De lionsleden zijn mensen die zich belangeloos willen inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Lions club Voorst wil met kennis en kunde van de leden, uit verschillende bedrijfssectoren, iets  betekenen voor de maatschappij in de gemeente Voorst, met als motto “We Serve”.

Heel bijzonder is dat twee leden, Henk Buunk en Geert Hoogeslag, nog actief lid zijn vanaf de oprichting in 1982.

Lionsclub Voorst heeft zich de afgelopen jaren achter en voor de schermen ingezet en diverse projecten uitgevoerd of gesponsord. Een greep uit de talloze activiteiten zijn bijvoorbeeld.

Het houthak-project; waar bomen worden verzaagd, het hout wordt gekloofd en verkocht met als doel, een onvergetelijke dag te verzorgen voor ouderen uit de gemeente Voorst, die minder sociaal contact kunnen hebben en weinig buiten komen. Deze Voorjaarstocht wordt al 34 jaar verzorgd door de Lionsclub Voorst. Ook heeft de Lionsclub een bijdrage geleverd aan de jeugd van het Veluws College, door een reanimatiecursus aan te bieden.

De Lions hebben ook het nodige voor kinderen kunnen doen, zoals een onvergetelijke middag verzorgen voor gehandicapte kinderen die met behulp van motorzijspannen Twello hebben bezocht, de “De Jumbo Run”.  Diverse jaren werd voor de basisscholen in de gemeente Voorst een Natuureducatie kamp georganiseerd.  Of bijvoorbeeld een buitenbios voor de jeugd.

Daarnaast  heeft de Lionsclub Voorst diverse initiatieven financieel ondersteund om bijvoorbeeld een boek uit te kunnen brengen, een Cruyff Court mede te realiseren  op de “De Beele” in Voorst of  een bijdrage te geven aan de Stichting Dorpsverfraaiing Twello – Voorst. Het recente project in de corona tijd was Hart voor de Zorg, waarin ouderen en de verpleging in het zonnetje zijn gezet.

 

Op 23 juni 2022 organiseerde Lionsclub Voorst het unieke “LionsOpen”. Een golfevenement op de mooiste landgoederen van de gemeente Voorst,  Met als doel bedrijven een bijzondere dag te laten beleven en tegelijkertijd geld in te zamelen om de goede doelen te kunnen sponseren. De doelen zijn deze keer:  Beat Batten, Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst en Time4You.  voor meer informatie zie : www.Voorts.lions.nl.

 

Al met al is Lionsclub Voorst een club met enthousiaste leden, die zich in willen zetten voor de gemeenschap.